شرایط و مزایای عضویت در باشگاه هفت سین آراستگی

شرایط و مزایای عضویت در باشگاه هفت سین آراستگی :

-عضویت حقیقی : فرد با تحصیلات  لیسانس و بالاتر ( یا دیپلم وفوق دیپلم با حداقل 20 سال سابقه کار ) 

– عضویت حقوقی : شرکت و سازمان خصوصی و دولتی

– مزایای عضویت :

– صدور کارت عضویت برای شخصیت حقیقی

– صدور گواهینامه عضویت برای شرکت و کارت عضویت حقیقی برای 2 نفر از طرف شرکت

– معرفی سازمان و افراد عضو در سایت انجمن و باشگاه

– استفاده از تخفیف 20 درصدی برای حضور در جشنواره در هر سال

– ارائه آخرین نسخه استانداردهای تدوین شده توسط دبیرخانه  7S  به عضو باشگاه بدون اخذ هزینه

– حضور عضو حقیقی و 2 نماینده سازمان عضو حقوقی در جشنواره سالیانه به صورت افتخاری

– دعوت حضور افتخاری در سمینارهای آموزشی عمومی

– تخفیف 25 درصدی در شهریه دوره های آموزشی

– حضور عضو حقیقی و نماینده سازمان عضو حقوقی در بازدید و بهینه کاوی از برترین های کشور

– معرفی لوگوی سازمان عضو باشگاه به عنوان حامی جشنواره و نیز کنفرانس ها

– هزینه عضویت :

– عضویت حقیقی : برای یک دوره یک ساله  2.000.000  ریال

– عضویت حقوقی : برای یک دوره یک ساله  10.000.000  ریل