بیانیه نخستین جشنواره

بیانیه  نخستین جشنواره سازمان آراسته و استاندارد

 

 • هفت سین آراستگی به عنوان یک مدل بومی در سطح کشوروبرای کلیه سازمان ها جاری شود .
 • استاندارد سیستم مدیریت هفت سین آراستگی به عنوان یک مدل بومی، ثبت ملی شود .
 • مدل تعالی هفت سین آراستگی و جشنواره سازمان آراسته و استاندارد به نام دبیرخانه هفت سین آراستگی ثبت شده است و مالکیت آن با دبیرخانه هفت سین آراستگی می باشد..
 • شاخص های کنترل و اندازه گیری اثربخشی هفت سین آراستگی در سطح ملی تدوین و جاری گردد .
 • مکانیزم های شناسایی و کنترل اقدامات غیر حرفه ای، در موضوع هفت سین آراستگی تدوین و اجرا شود .
 • دبیرخانه هفت سین آراستگی به عنوان متولی ملی هفت سین آراستگی، تحت مسئولیت آقای دکتر ناصر صادقی فرد وآقای نصرت الله حیدری می باشدو با حمایت علمی ومعنوی انجمن علمی استاندارد ایران فعالیت نماید .
 • حمایت قوانین دولتی برای تشویق و هدایت سازمانها به اجرای هفت سین آراستگی جلب شود .
 • حمایت سازمانهای دولتی از ترویج ابعاد مختلف هفت سین آراستگی هر چه سریعتر اجرایی شود .
 • ساختار لازم برای نظارت و هدایت مشاوران هفت سین آراستگی ایجاد و بدقت اجرا شود .
 • ساختار لازم برای نظارت و هدایت افراد و مراکز آموزشی هفت سین آراستگی ایجاد شود .
 • ساختار لازم برای نظارت و هدایت شرکت های گواهی دهنده (CB ) در حوزه هفت سین آراستگی ایجاد شود .
 • ساختار لازم برای نظارت و هدایت جشنواره هفت سین آراستگی ایجاد ودرهمه سطوح توسعه یابد.
 • هدایت کلیه سازمانها برای بهینه کاوی و یاد گیری با یکدیگربا مسئولیت دبیرخانه هفت سین آراستگی انجام شود
 • حمایت کلیه سازمانهای تولیدی – خدماتی-دولتی و خصوصی از استاندارد و مدل هفت سین آراستگی توصیه می شود.

نخستین جشنواره سازمان آراسته و استاندارد – 10 آبان 1396

انجمن علمی استاندارد ایران – دبیرخانه هفت سین آراستگی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*