مقاله خانه آراسته و استاندارد

خانه آراسته و استاندارد بر اساس هفت سین آراستگی ( 7S  )

دکتر علی حکیم عطار ، رییس هیات مدیره بنیاد سلام aliattarh@gmail.com

دکتر ناصر صادقی فرد ، رییس هیات مدیره انجمن علمی استاندارد ایران ، طراح استاندارد و مدل تعالی هفت سین آراستگی

n.sadeghifard@gmail.com

 

چكيده:

کشورها و شهرها و سازمان ها و خانه ها و …. در حال توسعه و پيشرفت، نياز به الگوها، استانداردها،‌ مدل هاي، … مختلفي دارند كه آنها را در اين مسير هدايت نمايد و آنچه که مهم است اینكه نه تنها نبودن الگوهاي مناسب موجب انحراف و اتلاف منابع آنها مي شود بلكه انتخاب الگوهاي غلط يا صرفا كپي برداري از الگوهاي خارجي نيز موجب انحراف از مسير پيشرفت خواهد بود و جامعه را به انحراف خواهد كشاند.

در اين مقاله به استناد شناخت مولف از زير ساخت هاي فرهنگي، اجتماعی ، صنعتي كشورمان و ضرورت ها (بايد و نبايدها) ي پيش روي جامعه استاندارد ومدلي معرفي شده است كه براساس مطالعات دقيق روي مدل ها، استانداردها،سیستم ها، … موجود داخلي و خارجي و نيز تجربيات اجرايي حدود 3 دهه درامور اجرايی، مشاوره، آموزش، مميزي و ارزيابي در سازمان هاي مختلف مي باشد.

مقدمه:

مدل تعالی هفت سین آراستگی و استاندارد سیستم مدیریت هفت سین آراستگی به گونه ای طرح ريزي شده است که نه تنها شرايط هر تشکل اجتماعی را در مسير سرآمدي مشخص مي كند بلكه مهم تر از آن اينكه در تشكيل، تثبيت و ارتقاء زير ساخت هاي خانه و جامعه و کشور بسيار موثر مي باشد.

هفت سين آراستگی، با استفاده از اطلاعات و تجربيات كسب شده از معتبر ترین مدل ها و استانداردها و تكنيك های دنیا و نيز بر مبناي زير ساخت های غنی فرهنگي و اجتماعي كشورمان (هفت سين ، …) طراحي شده است.

دليل ذكر هفت سين  آن است كه اين مدل داراي هفت معيار اصلي و هر معيار اصلي داراي هفت معيار فرعي وهر معيار فرعي داراي حدود هفت نكته راهنما مي باشد. همچنین، استاندارد سیستم مدیریت هفت سین آراستگی (  7S )دارای هفت الزام اصلی است که منطبق بر معیارهای مدل تعالی خود می باشد.به عبارت ساده تر، سازمان ها با اجرا و استقرار سیستم هفت سین آراستگی برای حضور در فرآیند تعالی هفت سین آراستگی آماده می شوند.

اين مدل براي كليه واحدهای اجتماعی از جمله سازمان ها ي توليدي و خدماتي، دولتي و خصوصي، صنعتي و خدماتي، كوچك و متوسط و بزرگ و … قابل اجرا و بهره برداري مي باشد. همچنین استقرار و اجرای این مدل در کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانه امکان پذیر خواهد بود.

 

مولف مقاله و طراح مدل و سیستم هفت سین آراستگی، بر آن است تا تجربيات اجرايي، آموزشي، مشاوره، مميزي و ارزيابي خود را (كه نزديك به 3 دهه مي باشد) جهت معرفي يك مدل كاملا ملي و البته با استفاده از اطلاعات و تجربيات كسب شده در سازمان هاي خارج و داخل كشور، ارائه نمايد.

اميد است اين مدل مورد توجه سازمان هاي كشورمان و مسئولين و صاحب نظران مديريت قرار گيرد.

معرفي استاندارد سیستم مدیریت هفت سین آراستگی و مدل تعالی ” خانه آراسته و استاندارد ”  :

يكي از ضرورت هاي طراحي مدل جديدي براي کمک به سرآمدي خانه هاي ايراني، اين موضوع مهم است كه  ارزياب ها نيازمند به نكات راهنماي متعدد و فراگير مي باشند كه با  استفاده از آنها بتوانند براي خانه ها و متولی آن ها فرصت هاي بهبود بيشتري پيشنهاد نمايند. بديهي است با همين نگرش، خانم های خانه نيز قادر خواهند بود از اين نكات راهنما جهت اجراي اقدامات بهبود  بهره برداري نمايند.

در اين مدل 343 نكته راهنما طراحي شده است كه حدود 2 برابر نكات راهنمايي است كه در ساير مدل هاي سرآمدي وجود دارد و اين يكي از دلايل زير ساختي بودن اين مدل مي باشد.

وقتي صحبت از يك مدل جايزه ملي براي سرآمدي به ميان مي آيد،‌ طراح مدل مي بايست از الگوها، باورها، اعتقادها و پيشينه ملي كشور استفاده نمايد.

ايرانيان از دير باز شروع سال نو را با نوروز و نوروز را با چيدن سفره هفت سين آغاز مي كردند. در سفره هفت سين از هفت محصول مناسب كه نشانه سرسبزي، بركت و زيبايي بود استفاده مي كردند كه حرف اول آنها سين بوده است.

در مدل هفت سین آراستگی نيز از هفت معيار اصلي استفاده شده است كه با توجه به اينكه اين معيارهاي اصلي براي سرآمدي سازمان مي باشد از ترکیبی مناسب از سرآمدی و ساختار و سایر واژه های مرتبط استفاده شده است.

بنابراين مدل و سیستم هفت سین آراستگی، شامل هفت معيار اصلي و هر معيار اصلي شامل هفت معيار فرعي و هر معيار فرعي شامل هفت نكته راهنما است.

پس در هر مرحله، هفت عنوان، سازمان را در مسير سرآمدي هدايت مي نمايد.

به اين ترتيب سازمان هايي كه در مسير سرآمدي طي طريق مي كنند براي سرآمدي بايد از هفت معيار اصلي، و براي هر معيار اصلي از هفت معيار فرعي و براي هر معيار فرعي از هفت نكته راهنما استفاده نمایند.

در طراحي مدل، از تدوين معيارهاي اصلي و معيارهاي فرعي تا نكات راهنما ، از واژه هايي استفاده شده است كه خود ساختار فرهنگي خاصي را در قالب اين جايزه ملي ايجاد مي كند. بدين منظور ابتدا در حدود 100 واژه كليدي مرتبط با مدل تعيين گرديدند و سپس با مراجعه به مراجع مكتوب وسازمان هاي ملي متولي ، معادل پارسي، عربي و انگليسي اين واژه ها تعيين و در يك جدول تدوين شدند.

بنابراين در اين جدول واژه هاي اصيل پارسي و ايراني شناسايي شدند كه در طراحي مدل مورد استفاده قرار گرفتند

به بیان ساده تر و کاربردی تر، هر یک از این گروه ها ، تعریف و کاربردی به شرح زیر دارند:

-عناصر اصلی : نگرش خاصی را مطرح می نمایند و خانه را بر موضوع خاصی در قالب این مدل متمرکز می کنند. هر عنصر اصلی در واقع یکی از ستون های هفت گانه نظام آراستگی  می باشد.

– عناصر فرعی : تشریح می نمایند که در قالب این عنصر اصلی بدنبال چه مورد سیستمی و اجرایی باشیم. مجموعه عناصر فرعی در واقع عنصر اصلی و نگرش را پوشش می دهند.

– نکات راهنما : در حین اجرا و یا ارزیابی در خانه، این نکات راهنما هستند که مجری و ارزیاب را هدایت می نمایند که چه کاری باید انجام بدهند و یا بدنبال چه چیزی باشند.

در یک مقایسه و با ارتباط سیستماتیک می توان گفت که عناصر اصلی ( نگرش ) عناصر فرعی ( ساختار ) و نکات راهنما ( اجرا ) را پوشش می دهند.

  نتيجه گيري

تصور بفرمایید که وارد خانه ای شده اید که صاحب خانه و بخصوص خانم خانه برای زیبایی و آراستگی خانه زحمت بسیار ی کشیده و هزینه بسیاری صرف کرده است، این خانه از ابعاد منطقه ، قیمت ، زیربنا ، طراحی ، دکوراسیون ، روشنایی ، ترکیب رنگ ها ، چیدمان ، ……… قیمت تمام شده ، ………شامل فاکتورهای بسیاری است که قضاوت در مورد زیبایی و یا نازیبای آن را بسیار دشوار نموده است .

برای اظهار نظر در خصوص مناسب بودن و یا اظهار نظر در خصوص نامناسب بودن چیزی نیاز به مبنایی برای مقایسه داریم که نه تنها نباید جنبه ایرادگیری و قضاوت داشته باشد، بلکه می بایست بر اساس این مبناها امکان ارائه دلیل و راه کار برای بهبود فراهم شود. بخصوص آن چیزی که در مورد آن میخواهیم اظهار نظر کنیم ، مکان مقدسی به نام خانه و خانواده باشد.

به این مبناها ، استاندارد و به روش ارزیابی و اظهار نظر مدل تعالی می گوییم.

” مدل تعالی خانه آراسته و استاندارد ” و ارزیاب های آموزش دیده و تایید صلاحیت شده آن، به عنوان دوست و مشاور دلسوز هر خانه و متولی آن با استفاده از استانداردها، کمک خواهند کرد تا واحد خانواده مسیر توسعه و پیشرفت را طی نماید.این مهم از طریق ارزیابی مبتنی براستانداردهای کاملا فنی و تخصصی انجام می شود و بر اساس این ارزیابی ها علاوه بر تعیین سطح امتیاز و اعطا جایزه متناسب با آن به خانم خانه ، پیشنهادهای کاربردی برای بهبود جنبه های مختلف خانه و خانواده به ایشان ارائه خواهد شد.

لازم به ذكر است كه در اين مدل به زير ساخت هاي مورد نیاز خانه ها اهمیت خاصی داده شده است تا فونداسیون بسیار قوی برای هرگونه ساختار فیزیکی و سیتمی ایجاد گردد.

سیستم ومدل هفت سين آراستگی، تلفيقي بسيار قوي از ساختار فرهنگي و تاريخي كشور عزيزمان ايران باشرايط و نيازهاي واقعي خانه ها و خانواده هاي ايراني عصر حاضر و نيز آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي حوزه مديريت مي باشد .

از كليه صاحب نظران عرصه مديريت درخواست مي شود در جهت اجرا و ارتقاء اين مدل، راهنمایی لازم را مبذول نموده و مساعدت و حمایت نمايند .

اميد است در آينده نزديك شاهد خانه ها و خانواده هاي موفق در سطح ملي و بين المللي باشيم كه زير ساخت هاي قوي و متكي به ريشه هاي ديرينه فرهنگ و تمدن میهن عزیزمان ایران داشته باشد.

 

 

با تقدیم احترام

علی حکیم عطار – ناصر صادقی فرد

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*