بروشور جشنواره

معرفی مدل تعالی هفت سین آراستگی (7S )

معرفی مدل تعالی هفت سین آراستگی  (7S ) وجشنواره سازمان آراسته و استاندارد طراح مدل : دکتر ناصر صادقی فرد مقدمه : در هر سازمان ، اعم از اینکه بخش خصوصی باشد یا دولتی ، تولیدی باشد یا خدماتی، اولین ومهم ترین و اصلی ترین نیاز برای شکل گیری سازمان و فعالیت صحیح و بهره ور آن و تداوم توسعه ...

ادامه مطلب »