انجمن ها و تشکل های همکار

جلسه مشترک باشرکت های CB

جلسه مشترک با شرکت های CB در خصوص برگزاری جلسه مشترک با شرکت های CB با محوریت هفت سین آراستگی : روز سه شنبه 1397/01/21 جلسه مشترکی بین دبیرخانه هفت سین آراستگی با مدیران ارشد و نمایندگان شرکتهای  SGS  ، DQS ، IMQ ، QMS، TOVNORD برگذار شد . در این جلسه برای ساختار مشترک ممیزی و صدور گواهینامه سیستم ...

ادامه مطلب »